به پورتال سازمان بیمه سلامت ایران خوش آمدید

اطلاعات لازم جهت تقاضای سرپرست خانوار برای ثبت نام بیمه پایه سلامت همگانی

اینجانب سرپرست خانوار متقاضی بهره مندی از بیمه پایه سلامت، آگاهی کامل خود را از قوانین و مقررات مربوط اعلام و تایید می کنم:
1. به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، صرفا افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه درمان(تامین اجتماعی،نیروهای مسلح،روستایان ،بانک ها و ...) می توانند نسبت به تکمیل فرم تقاضای بیمه سلامت همگانی اقدام کنند.
2. حق سرانه بیمه پایه سلامت سالیانه به مبلغ 2،580،000 ریال برای هر فرد می باشد که تماما توسط دولت جمهوری اسلامی از محل منابع حاصل از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها تامین گردیده است.
3. فقط مشخصات افراد فاقد بیمه را که در حال حاضر تحت تکفل اینجانب هستند در فرم تقاضای بیمه پایه سلامت همگانی درج می کنم. در صورت درخواست سازمان بیمه سلامت ایران، مدارک لازم برای اثبات درستی اطلاعات درج شده در فرم تقاضا را ارائه خواهم کرد.و در صورت، ارائه هر گونه اطلاعات نادرست،سازمان بیمه سلامت می تواند ضمن ابطال بیمه نامه دریافتی نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نموده و در صورت استفاده از خدمات پزشکی هزینه های مربوطه دریافت نماید.
4. ثبت نام اینجانب لزوما به همراه تمامی افراد خانواده (فاقد پوشش بیمه )انجام گردیده است.
5. خود را ملزم به رعایت نظام ارجاع برابر ضوابط سازمان بیمه سلامت میدانم.
قابل توجه : از زمان تایید ثبت نام در این سیستم ،جنابعالی و افراد تحت تکفل شما، بیمه شده سازمان تلقی می شوید و امکان دریافت خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی را خواهید داشت. زمان شروع دریافت خدمات سرپائی پس از دریافت دفترچه بیمه سازمان خواهد بود.
کدملی
تصویر
تصویر  
(حساس به بزرگی وکوچکی حروف نمي باشد)
موارد فوق مورد تایید است.


خانه | بازگشت | خروج |


Powered By CORD ITID.